Úplata za vzdělání

Úplata za vzdělání (školné) pro školní rok 2022/ 2023

Úplata za vzdělávání (školné) se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. a je v souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

1. Výše úplaty za vzdělání pro školní rok 2022 / 2023

Výše úplaty za vzdělání se stanovuje na období celého školního roku a je splatná pololetně (splatnost za 1. pololetí do 15. září 2022, 2. pololetí do 15. února 2023 nebo do 14 dnů od obdržení výzvy k úhradě.

Hudební obor  
(2 žáci ve skupině)

290,- / měsíc
210,- / měsíc

Přípravná hudební výchova

210,- / měsíc

Sborový zpěv

 130,- /měsíc 

Taneční obor

200,- / měsíc

Přípravná pohybová výchova

 200,- / měsíc

Výtvarný obor 

250,- / měsíc

Výtvarný obor - keramika

300,- / měsíc

Přípravná výtvarná výchova

250,- / měsíc

Nedodržení termínu platby může vést k okamžitému ukončení studia. Nemá – li žák, bez udání důvodu, v řádném termínu uhrazenou úplatu za vzdělání, nemůže být přijat do výuky.

2. Úplata za vzdělání je automaticky generována z programu Klasifikace a je zasílána na vaše e-mailové adresy. Vyčkejte vždy s platbou až po doručení příkazu k úhradě a dále postupujte dle instrukcí na něm uvedených! 

Školné se hradí bezhotovostně převodem na účet školy vedený u České spořitelny č. 322101349/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků (závisí na výši hodinové dotace) – po domluvě s ředitelkou školy. 

3. Úplata za vzdělání je příjmem Základní umělecké školy Sedlec-Prčice, příspěvkové organizace a je ročním příspěvkem na provozní náklady školy.

4. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z vážných důvodů, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.  

5.  Prosíme o důkladné vyplnění příkazů k úhradě, aby bylo možno platby přiřadit k jednotlivým žákům. V případě potřeby konzultace ohledně platby školného kontaktujte prosím ekonomku školy paní Milušku Lalákovou/Janu Jakubíkovou na tel.: 317 834 248, mobil: 773 830 716, nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Počínaje šk. rokem 2022/23 zvyšujeme plánovaně školné o 50,- Kč/ měsíc od začátku šk. roku, abychom alespoň částečně pokryli inflaci a související zdražování a také vzrůstající náklady na energie i materiál, a byli tak schopni zachovat kvalitu výuky.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Vendulka Sosnovcová, ředitelka školy

Hudební obor

...nechte děti plout v hudebním moři plném pestrých zvuků, bohatých rytmů a melodií.....zazpívat, zpívat, zahrát, hrát....

více informací

Výtvarný obor

...nahlédněte spolu s námi ve výtvarném ateliéru do světa barev, tvarů, linií a sebevyjádření...

více informací

Taneční obor

...dveře tanečního sálu se otevírají těm, které láká hra rytmu - hudby - pohybu...těm, kteří rádi posouvají hranice svých možností.....

více informací

 


Kde nás najdete

Základní umělecká škola Sedlec-Prčice tel. +420 317 834 248 Náměstí 7. května 59
  e-mail: info@zussedlec.cz 257 91  Sedlec - Prčice